Usluge

Instalaterski radovi

 • Dobava i ugradnja instalacija vode, odvodnje, grijanja i plina u poslovne i stambene objekte, tvornice i razne pogone
 • Izvedba hidrantske unutarnje i vanjske mreže te sprinkler sistema
 • Izrada izvedbene dokumentacije uz garancije i ateste
 • Ugradnja materijala prve klase renomiranih proizvođača

Ugradnja sanitarne opreme

Ugradnja sanitarnih uređaja prema izboru arhitekta i investitora.
Prije izvedbe instalacije vodovoda i kanalizacije po sanitarnim čvorovima potrebno je poznavati dispoziciju priključaka cjelokupne sanitarne opreme.

Svi sanitarni uređaji se spajaju na odvod preko vodenih zatvarača (sifona), a na vodovod preko zapornih ventila, ravnih ili kutnih, ovisno o uređaju. Za ne nosive zidove koriste se pribori za ugradnju sanitarija.

Zaštita od buke je skup mjera koje se ne odnose samo na instalacije vodovoda i kanalizacije, već je skup integralnih mjera, te se osvrćemo samo na neka rješenja ugradnje instalacija i sanitarija koji smanjuju buku.

Svi ogranci bi trebali biti tako predviđeni da je na kraju sanitarni uređaj koji se najčešće koristi (WC) na kraju, tako da se instalacija stalno ispire. Za instalaciju tople vode krajnji potrošač mora biti umivaonik koji se češće koristi od drugih sanitarija s uporabom tople vode.

Durtech dobavlja i vrši ugradnju slijedeće sanitarne opreme:

 • svih vrsta i klasa sanitarne opreme
 • podžbuknih termo i običnih mješalica
 • podžbuknih masažnih sistema i stropnih tuševa
 • ugradbenih vodokotlića, pisoara, bidea
 • ugradnja kada i tuš kabina
 • ugradnja hidromasažnih kada i kabina
 • ugradnja vanjskih whirlpoola
 • ugradnja sauna svih vrsta
 • ugradnja tuš stijena i kabina po narudžbi

Tvrtka Durtech je ovlaštena za montažu i servis većine svjetskih proizvođača, te posjeduje certifikate istih.

Ugradnja klimatizacijskih uređaja

Montaža klima uređaja uključuje montažu unutarnje i vanjske jedinice na zid do 3 metra visine, bez upotrebe skele ili auto dizalice, proboj jednog zida (cigla do 55cm debljine, armirani do 30cm), vakumiranje i puštanje u pogon, sa maksimalno do:

 • 3 metra duljine frigo i elektro instalacije između unutarnje i vanjske jedinice
 • 3 metra duljine PVC kanala dimenzija 60x40mm za postavljanje instalacije – nadžbukno
 • 3 metra duljine PVC kanal dimenzije 16x16mm za napojni el. kabel – nadžbukno
 • do 3 metra odvod kondenzata u pripremljeni odvod,
 • 1 par pocinčanih nosača za montažu vanjske jedinice

Ukoliko je montaža zahtjevnija od standardne montaže, cijena dodatnih radova se naplaćuje po cjeniku za dodatne radove.
Važna napomena – uporaba skele ili auto dizalice naplaćuje se posebno, te se ugovara unaprijed.

Projektiranje i 3D vizualizacija

Projektiranje i dizajn interijera budućeg stana, posebno je značajan za svakoga od nas. Imamo mnogo želja, vizija kako bi naš prostor mogao ili trebao izgledati. Nekada nam je i samima teško donijeti odluku što zapravo hoćemo, čemu dajemo prednost: boji, stilu, trendu, udobnosti… Trebamo mnogo toga raščistiti sa sobom. I još uskladiti sa ostalim članovima domaćinstva (ako ih imamo) koji isto tako imaju bezbroj svojih želja, nedoumica i sl. Na izgled je sve kaotično…
Ali može biti i radosno, zanimljivo, uzbudljivo kreiranje vlastitog uređenja doma! Sudjelujući u izradi projekta interijera zajedno sa našim dizajnerom interijera stvarate svoj budući dom. Igrate se, istražujete i odlučujete uz našu 3D vizualizaciju. Razvijajući idejni projekt, od prve ideje i skice interijera do opremanja doma, slažu se kockice i ostvaruje Vaš san o idelano uređenom domu. Ujedno se i cijena projekta interijera na taj način čini isplativom.

Servisna služba

 • Servisna služba radi na montažama i servisiranju podžbuknih vodokotlića, hidromasažnih kabina, kada, parnih boxova, sauna, vanjskih i hidromasažnih bazena i solarnih tuševa.
 • Za siguran rad Vašeg uređaja, naši djelatnici svake godine obnavljaju licence i nadopunjuju svoje znanje. Uz originalne dijelove i redovito servisiranje Vaših uređaja oni će raditi dugi niz godina.
 • Obavljamo i servis plinskih bojlera koji se sastoji od rastavljanja aparata, obaveznog mehaničkog čišćenja sekundarnog i primarnog izmjenjivača, kontrole ekspazione posude, mjerenja tlakova, podešavanja aparata, provjere propusnosti cijele plinske instalacije u stanu, te odzračivanja radijatora.
 • Posjedujemo certifikate renomiranih proizvođača: Geberit, TECE, Zucchetti, Reginox, Schock, Huppe, Roltechnik i Aquasanita

Ugradnja vodomjera

UGRADNJA  INTERNIH  VODOMJERA  U  POSTOJEĆIM  STARIM  ZGRADAMA

Sukladno Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13) i Odlukom o izmjenama i dopunama Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga od 12.12.2014. godine, ugradnja internih vodomjera u zasebne cjeline postojećih (starih) zgrada izvodi se na sljedeći način. Postupak ugradnje internih vodomjera: Ugradnju internih vodomjera u stare zgrade ne izvodi Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.(dalje u tekstu: Isporučitelj), već licencirana tvrtka Durtech d.o.o. ili  jedna od licenciranih tvrtki koje izabiru suvlasnici zasebnih cjelina na tržištu, na način kako je opisano niže u tekstu. Očitanje internih vodomjera se u pravilu izvodi daljinskim putem te ukoliko zgrada nema glavni vodomjer primjeren za daljinsko očitanje, u sklopu postupka ugradnje internih vodomjera, na zahtjev suvlasnika zgrade i o njihovom trošku, Isporučitelj će izvršiti zamjenu glavnog vodomjera vodomjerom primjerenim za daljinsko očitanje. Suvlasnici su dužni sklopiti međuvlasnički ugovor, kojega trebaju odobriti vlasnici s najmanje 51% udjela u vlasništvu zgrade. Međuvlasničkim ugovorom uređuju se odnosi vezani uz raspodjelu potrošene vode na temelju očitanja internih vodomjera ugrađenih u zasebne cjeline (stan, poslovni prostor), a osobito obzirom na:

 • određivanje pravne osobe (licencirane tvrtke koja će izvršiti ugradnju internih vodomjera u zasebne cjeline i u ovjernom razdoblju vršiti održavanje vodomjera i opreme za očitanje, ukoliko je ista ugrađena,
 • imenovanje ovlaštenika za raspodjelu vode. Ovlaštenik može biti pravna osoba koja je ugradila vodomjere, kao i druga pravna ili fizička osoba(upravitelj zgrade, predstavnik suvlasnika),
 • način raspodjele vode za zasebne jedinice koje neće imati ugrađene vodomjere.

Korisnici s pravnom osobom za ugradbu vodomjera sklapaju ugovor o ugradbi i održavanju vodomjera i pripadajuće opreme za daljinsko očitanje, a s ovlaštenikom za očitanje sklapaju ugovor o vršenju raspodjele vode na temelju očitanja glavnog i internih vodomjera. Da bi se raspodjela vode putem ugrađenih internih vodomjera mogla početi provoditi, dovoljno je da interni vodomjer bude ugrađen u samo jedan stan ili poslovni prostor. Ovlaštenik za raspodjelu vode očitava glavni i ugrađene interne vodomjere, provodi raspodjelu vode i Isporučitelju u elektronskom obliku dostavlja podatke za obračun potrošnje svih zasebnih cjelina potrošača vode u zgradi, bez obzira imaju li ugrađene interne vodomjere ili ne. Jedna zgrada može imati samo jednog ovlaštenika za raspodjelu vode i Isporučitelj neće priznavati individualne dojave o potrošnji vode korisnika usluge. Predstavnik suvlasnika ili ovlaštenik za raspodjelu vode dužni su Isporučitelju dostaviti:

 • primjerak međuvlasničkog ugovora, uz popisnu listu iz koje će biti vidljivo da je isti odobren od 51% suvlasnika
 • primjerak ugovor o ugradbi i održavanju vodomjera i pripadajuće opreme za daljinsko očitanje i ugovor o vršenju raspodjele vode na temelju očitanja glavnog i internih vodomjera,
 • tabelu suvlasničkih udjela svih korisnika usluga
Naš partner za izvođenje radova
Sve za Vašu kupaonicu na jednom mjestu
Naš partner za sanitarnu opremu
Sve za Vašu kupaonicu na jednom mjestu